Επιστροφές & Ανταλλαγές

7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος funkyvibe.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία FUNKYVIBE, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Σε περίπτωση που επιστραφεί παραγγελία που έχει κάνει ο χρήστης για ασήμαντο λόγο (αλλαγή γνώμης, άρνηση παραλαβής κλπ), τότε για να αποσταλεί εκ νέου οποιαδήποτε παραγγελία στον χρήστη θα πρέπει η νέα παραγγελία να έχει εξοφληθεί πριν την αποστολή της μέσω Τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό της εταιρείας FUNKYVIBE ή μέσω πληρωμής με πιστωτική κάρτα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Πραγματοποίηση παραγγελίας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας προσθέτοντας τα επιθυμητά προϊόντα στο καλάθι αγορών πατώντας το κουμπί “Προσθήκη στο Καλάθι” που βρίσκεται κάτω από την φωτογραφία κάθε προϊόντος ή μέσα στην καρτέλα του προϊόντος. Κατόπιν μπορείτε να επεξεργαστείτε την παραγγελία σας προσθέτοντας ή αφαιρώντας προϊόντα ή αλλάζοντάς τις ποσότητές τους.

Τέλος ολοκληρώνετε την παραγγελία σας πατώντας το κουμπί “Ολοκλήρωση Παραγγελίας” και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία χρέωσης και αποστολής, τον τρόπο πληρωμής και αποστολής και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας funkyvibe.gr. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε την παραγγελίας σας τηλεφωνικώς στο 2114013794 Δευτέρα με Παρασκευή 09:00-16:00. Καλό θα ήταν να έχετε σημειωμένους τους κωδικούς (SKU) των προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε για την πιο σύντομη εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή λαθών.

Η εταιρία FUNKYVIBE διατηρεί κάθε δικαίωμα να αρνηθεία να διεκπεραιώσει παραγγελίες σε περιπτώσεις που ο πελάτης θέσει περιορισμούς ή κριτήρια παράδωσης που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης (παράδειγμα: παράδωση προϊόντος μετά από 2 μήνες.)

Ακύρωση Παραγγελίας

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί για τους παρακάτω λόγους.

  • Στην περίπτωση φυσικά που θα μας το ζητήσετε εσείς.
  • Στην περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας για τυχόν αλλαγές ή έλλειψη των προϊόντων, η παραγγελία σας ακυρώνεται αφότου περάσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρώτης προσπάθειας τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
  • Ελλιπή στοιχεία αποστολής. Άν η παραγγελία σας έχει ελλιπή στοιχεία, π.χ λάθος τηλέφωνο επικοινωνίας, έλλειψη αριθμού διεύθυνσης κ.ά (δεν ισχύει για χωριά και νησιά που δεν έχουν αριθμό διεύθυνσης). Τότε η παραγγελία σας ακυρώνεται αφότου περάσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρώτης προσπάθειας τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
  • Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με τραπεζική κατάθεση και έχουν περάσει επτά (7) εργάσιμες ημέρες χωρίς να προβείτε σε αυτή. 

Αν ακυρωθεί η παραγγελία σας, μπορείτε να προχωρήσετε ξανά σε νέα παραγγελία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή τυχόν απορίες παραμένουμε στην διάθεσή σας. 

Άρνηση παραλαβής  – Μη παραλαβή παραγγελίας

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να παραλάβετε ή απλά δεν παραλάβετε την παραγγελία σας άνευ σημαντικού* λόγου τότε αυτή επιστρέφει σε εμάς. Μπορείτε να ξανακάνετε την παραγγελία σας, όποτε το επιθυμείτε ωστόσο αν για δεύτερη φορά αρνηθείτε να παραλάβετε ή δεν παραλάβετε την παραγγελία σας χωρίς την ύπαρξη σημαντικού λόγου τότε για να σας στείλουμε εκ νέου οποιαδήποτε παραγγελία αυτή θα πρέπει να είναι ήδη πληρωμένη (κάρτα ή τραπεζική κατάθεση).

8. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς επιπλέον χρέωση, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και χωρίς να κάνετε εκ νέου παραγγελία. Η δωρεάν επιστροφή ισχύει για δύο φορές τον χρόνο για κάθε πελάτη. Πέραν των δωρεάν επιστροφών μπορείτε να επιστρέψετε οτιδήποτε θέλετε και οποτεδήποτε το θελήσετε αλλά θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επιστροφής και συσκευασίας, με πρότερη ενημέρωση φυσικά. Η χρέωση εξόδων για επιστροφή προϊόντος/ων παραγγελίας δεν ισχύει για ελαττωματικά προϊόντα τα οποία σε κάθε περίπτωση αποστέλλονται εκ νέου δωρεάν ή σας πιστώνεται η αξία τους στο ακέραιο.

Παράδοση Λάθος Προϊόντος – Έλλειψη προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι άλλο από αυτό που παραγγείλατε μπορείτε να το επιστρέψετε επιλέγοντας “Λάθος προϊόν” στη φόρμα επιστροφής. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν λείπει εντελώς από την παραγγελία σας συμπληρώστε στην φόρμα επικοινωνίας ή στο email “Έλλειπε Προϊόν” και θα σας στείλουμε εκ νέου το προϊόν.

Προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά

Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντος που έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά, μπορείτε να αρνηθείτε την παραλαβή του στη μεταφορική εταιρεία και να επικοινωνήσετέ μαζί μας (info@funkyvibe.gr, +30 2114013794) για να προβούμε άμεσα σε αποζημίωση ή αποστολή νέου προϊόντος.

Για την καλύτερη και πιο σύντομη εξυπηρέτησή σας καλό θα ήταν να μας στείλετε φωτογραφία του κατεστραμμένου προϊόντος ως επισύναψη στην φόρμα επιστροφής.

Αλλαγή Γνώμης

Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν για το οποίο αλλάξατε γνώμη εφόσον δέν έχουν αφαιρεθεί ετικέτες και δεν έχει υπάρξει φθορά συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή στέλνοντας e-mail σημειώνοντας “Αλλαγή Γνώμης”, για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα ή να αντικαταστήσουμε το προϊόν.

Καθυστέρηση Παραλαβής

Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν ή και ολόκληρη την παραγγελία σας ή να αρνηθείτε την παραλαβή τους σε περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης είναι πολύ πέραν των αναφερόμενων στην ιστοσελίδα μας για την περιοχή σας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας (καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ). Συμπληρώστε την φόρμα επιστροφής επιλέγοντας “Καθυστέρηση Παράδοσης”, για να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Διαδικασία Επιστροφής

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@funkyvibe.gr ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας στο funkyvibe.gr/contact. Μετά την αποστολή του e-mail ή της φόρμας επικοινωνίας θα επεξεργαστούμε το αίτημα σας και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών για το πώς μπορεί να διεκπεραιωθεί..

Υποχρεούστε να αποστείλετε το/τα προϊόν/τα στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς δηλαδή να έχει υποστεί φθορές και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις και ετικέτες του προϊόντος. Θα πρέπει επίσης να συσκευάσετε τα προς επιστροφή προϊόντα με τρόπο που θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υποστούν φθορές κατά την επιστροφή και θα πρέπει να επιστρέψετε μαζί και την απόδειξη πώλησης του προϊόντος. Σε περίπτωση έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να εκδώσετε δελτίο αποστολής.

Κατόπιν κανονίζουμε την παραλαβή των προς επιστροφής προϊόντων με την μεταφορική εταιρεία που συνεργαζόμαστε και πάντα σε συνεννόηση μαζί σας. Μπορεί να μεσολαβήσουν από μία (1) έως και (5) εργάσιμες μέχρι το δέμα να φτάσει στην εταιρεία μας.

Όλες οι επιστροφές που παραλαμβάνονται από το κατάστημα funkyvibe.gr ελέγχονται για να επιβεβαιωθεί ο λόγος επιστροφής και να διαπιστωθεί (μόνο σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος) αν το ελάττωμα οφείλεται σε λάθος του κατασκευαστή ή σε λάθος χρήση του πελάτη. Επιπλέον ελέγχονται όλα τα προϊόντα τα οποία επιστράφηκαν για άλλους λόγους για να διαπιστωθεί αν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και δεν έχει υποστεί φθορές.

Τέλος σε περίπτωση που παραλάβουμε τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση ή επιβεβαιωθούν τα ελαττωματικά προϊόντα, στέλνουμε εκ νέου τα προϊόντα χωρίς επιπλέον χρέωση ή σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει στην φόρμα επικοινωνίας ή στο e-mail.

Περιορισμοί Επιστροφών

Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιστροφές προϊόντων για έναν από τους παρακάτω λόγους:

  • Όταν η αίτηση επιστροφής καταχωρηθεί 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής.
  • Όταν δεν υπάρχει το παραστατικό αγοράς του προϊόντος.
  • Όταν έχει υπάρξει εμφανής κατάχρηση, φθορά ή έχουν αφαιρεθεί ετικέτες του προϊόντος.

Επιστροφή Χρημάτων

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την επιστροφή των χρημάτων σας για επιστραφέντα προϊόντα αυτή γίνεται είτε στην κάρτα σας, σε περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας σας έγινε με κάρτα, ή στον τραπεζικό σας λογαριασμό σε περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελία σας έγινε με τραπεζική κατάθεση/μεταφορά ή με αντικαταβολή. Σας επιστρέφουμε την αξία των προϊόντων που επιστρέψατε ενώ σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρης της παραγγελίας σας και τα έξοδα αποστολής.

Η επιστροφή των χρημάτων διεκπεραιώνεται από εμάς εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων προϊόντων. Σε περίπτωση επιστροφής σε τραπεζικό λογαριασμό θα δείτε τα χρήματά σας στο αντίστοιχα διάστημα (1-2 εργάσιμες) με αιτιολογία funkyvibe.gr ενώ στην περίπτωση επιστροφή επιστροφής στην κάρτα μπορεί να περάσουν ακόμη και 5-7 εργάσιμες για να φανεί η επιστροφή στην κάρτα σας ανάλογα με το διαχωριστικό της εκάστοτε τράπεζας.

Διεύθυνση Επιστροφής

Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:

FUNKY VIBE

Σωτήρος Διός 23 & Αλκιβιάδου

Πειραιάς, ΤΚ 18535

2114013794

Η εταιρεία FUNKYVIBE θέλοντας να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονό σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση infο@funkyvibe.gr.

9. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

10. ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω email, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία FUNKYVIBE δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το funkyvibe.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο του funkyvibe.gr. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Bestsellers:

ΚΑΛΑΘΙ 0

ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 0